Bardzo dziękujemy za udział w III edycji projektu Szkoła w radiu:

  • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
  • VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej,
  • XVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego

 

Uczestnicy o projekcie


opinie1opinie2opinie3