Dziękujemy za udział w IX edycji projektu Szkoła w Radiu, szkołom:
XI Liceum Ogólnokształcącemu im. M.Dąbrowskiej,
VII Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Reja,
mamy nadzieję, że udział w projekcie przyniósł wymierne korzyści dla uczniów i szkoły.
Gratulujemy aktywnych uczniów oraz życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach.