1. SCKM podejmuje się organizowania i prowadzenia zajęć dziennikarskich dla uczniów oraz gwarantuje pomoc realizacyjną przy tworzeniu programów radiowych „SZKOŁA W RADIU” promujących szkołę w okresie realizacji projektu.
 2. Nauczyciele SCKM realizują program i plan warsztatów dziennikarskich dostosowany do wieku oraz oczekiwań edukacyjnych uczniów. Prowadzący zajęcia dziennikarskie mają przygotowanie pedagogiczne i dziennikarskie oraz duże doświadczenie w zakresie dydaktyki oraz dziennikarstwa.
  • W programie przewidziano cztery czterogodzinne warsztaty dziennikarskie dla każdej ze szkół obejmujące teorię z zakresu dziennikarstwa (gatunki dziennikarskie: informacyjne i publicystyczne, przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu, reportaż radiowy czyli teatr dźwięków, nagranie i montaż komputerowy materiałów reporterskich).
  • Zajęcia praktyczne przy tworzeniu audycji radiowych w ilości pięć spotkań po cztery godziny.
  • Przygotowane i nagrane przez uczniów audycje radiowe będą emitowane w Radiu Pryzmat (www.radiopryzmat.pl) od stycznia  raz w miesiącu, w sumie 5 godzin emisji oraz 5 emisji powtórkowych programów w w paśmie powtórkowym w weekendy.
  • Nauczyciel SCKM jednocześnie zapewnia uczniom konsultacje w zakresie realizacji programów radiowych po wcześniejszym ustaleniu terminów dodatkowych spotkań.
  • SCKM umieszcza logo szkoły na stronie internetowej projektu.
 3. Opiekun ze strony szkoły przyprowadza grupę na zajęcia w wyznaczonych terminach i zapewnia im opiekę pedagogiczną. Współpracuje z nauczycielem SCKM w zakresie właściwej realizacji programu zgodnie z bieżącymi ustaleniami organizacyjnymi.
 4. Szkoły biorące udział w projekcie umieszczają informacje o projekcie na swojej stronie internetowej poprzez umieszczenie aktywnego logo/baneru projektu.
 5. SCKM przygotuje płyty CD z nagranymi przez uczniów audycjami w ilości 2 sztuk dla każdej szkoły.